Call for Papers

Conferința internațională PARI:

 

Rolul religiei în incluziunea socială a romilor: trecut și prezent

13-15 martie 2024, Sibiu (România)

Echipa de proiect PARI organizează conferința științifică dedicată rolului religiei și al actorilor religioși implicați în problematica incluziunii sociale a romilor. Scopul conferinței este de a oferi cadrul necesar discuțiilor și reflecțiilor critice pentru cercetători internaționali, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai guvernului. Conferința se va desfășura în limba engleză. Vorbitorii români vor beneficia și de traducere simultană.

 

În acest sens încurajăm participarea cu contribuții aparținând diverselor discipline din domeniul științelor sociale și umaniste, precum istorie, sociologie, studii religioase, studii sociale, antropologie și studii rome. Apelul pentru trimiterea studiilor este dedicat cercetătorilor și practicienilor romi și ne-romi, fie că sunt cercetători consacrați, cercetători post-doctorali sau doctoranzi, ai căror subiecte de interes sunt dedicate următoarelor aspecte:

 

  • Relații între cultele religioase și romi în trecut;
  • Actori religioși și contribuția, respective lipsa acesteia în contextul participării romilor în toate aspectele societății;
  • Abordări participative privind implicarea în și cu comunități rome, mai ales în contextul actorilor din sfera credinței religioase;
  • Religiozitatea romilor și potențialul de emancipare al acestora;
  • Afilierea romilor la instituțiile religioase, între excludere și incluziune;
  • Alternanța afilierii religioase a romilor și influența asupra incluziunii sociale;

Încurajăm în special participarea cercetătorilor romi. Pe durata conferinței, autorilor studiilor acceptate li se vor deconta cheltuielile legate de cazare și masă. La cerere, autorii afiliați unei instituții care nu poate acoperi costurile legate de transport pot beneficia de decontarea cheltuielilor aferente. Pentru participarea la conferință nu se percepe taxă de participare.

 

Participanții care doresc să trimită un studiu sunt rugați să facă aceasta la următoarea adresă: conference@participatory.ro împreună cu un rezumat de maxim 200 de cuvinte. Termenul limită este 31 ianuarie 2024. Până la data de 12 februarie vom trimite răspunsul nostru către dumneavoastră.

            

Proiectul PARI

Proiectul PARI (2021-2024) inițiază, stimulează și susține cercetarea română și norvegiană cu privire la incluziunea socială a persoanelor de etnie romă, concentrându-se  pe rolul (potențial) al religiei și al actorilor religioși în relație cu includerea și excluderea romilor. Cercetarea este derulată în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și al Universității specializate VID din Oslo, beneficiind de finanțare din partea granturilor norvegiene 2014-2021. Proiectul este implementat prin UEFISCDI, număr de contract 38/2021.

 

PARI este un proiect de cercetare interdisciplinară, situat la intersecția dintre istorie, sociologie și teologie, cu o preocupare dedicată abordărilor participative care se reflectă în întrebările de cercetare și aspectele metodologice:

 

Prin cercetarea istorică se dorește înțelegerea felului în care au acționat cultele religioase din România și instituțiile aparținând acestora, precum și practicile religioase focusate pe includerea și excluderea romilor. Cercetarea a îndeplinit acest deziderat prin examinarea diferitelor etape din ultimii 300 de ani: perioada sclaviei și abolirea acesteia, perioada încercărilor de emancipare civică din perioada interbelică, asimilarea derulată în perioada comunistă și renașterea mișcării rome după 1989.

 

Studiul sociologic empiric combină cercetarea calitativă din România și Norvegia cu privire la rolul religiei și al diferiților actori religioși asupra bunăstării și vieții cotidiene a romilor. În plus, o serie de seminarii, derulate în România, au avut ca scop dezvoltarea unor mici inițiative locale, cu scopul de a promova adeziunea socială și de a dezbate cele mai bune practici de incluziune prin religie.

 

Legătura între perspective teologice și date empirice a inspirat cercetarea. Atitudinile religioase, credințele și tradițiile joacă un rol important în societatea românească atât la nivel structural, cât și la nivel individual. Aceste tradiții pot fi benefice sau în detrimentul participării etnicilor romi în cadrul bisericilor și al societății.

Pentru a descărca materialul de mai sus în format .pdf apăsați aici.